,

فناوری گورتکس چیست؟ و چرا در پوشاک و کفش مهم است؟

گورتکس Gore-Tex ( به صورت مخفف GTX ) علامت ثبت شده تجاری  W.L. Gore&Associates است که به خاطر استفاده اش در ارتباط با پارچه های ضد آب/قابل تنفس به خوبی شناخته شده است. اولین محصول مصرفی ساخته شده با استفاده از گورتکس چادری…